Pozivamo sve maslinare i vinogradare sa područja krša da iskoriste potpore za izgradnju terasa i suhozida.

Na natječaj se mogu prijaviti OPG-ovi, poljoprivredne obrti ili poduzeća te zadruge upisane u Upisnik poljoprivrednika na području Dubrovačko- neretvanske, Istarske, Ličko- senjske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Primorsko- goranske i Zadarske županije.

suhozidi

AUTOR

Tino Ivanišević

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

5. studenoga 2020.

PRATITE NAS

@projektkrs

Ulaganje u nabavku električnog pastira s pripadajućom opremom

Obnovite svoje vinograde i maslinike uz pomoć EU potpore u 100%om iznosu i do 150.000EUR te tako povećajte funkcionalnost ali i krajobraznu vrijednost vašeg nasada.

Terasasta parcela

Terasasta parcela definirana je kao zaravnjena i stepenasto modelirana parcela na padini uređena u svrhu njenog privođenja poljoprivrednoj kulturi. Podupora terasa izvodi se suhozidom, biljnim materijalom ili nekim drugim prirodnim materijalom iz neposredne okoline.

Najviši iznos potpore je 417,17kn po dužnom metru podupore terasaste parcele. Taj iznos se uvećava za 20 % kod nagiba terena 20 – 50 % odnosno udvostručuje kod nagiba terena većih od 50 %. Ulaganja na području otoka bez javne brodske veze ostvaruju dodatnih 50 % ukupne vrijednosti iznosa potpore za ovu aktivnost.Prihvatljivo je podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu i/ili podizanje terasa na novoiskrčenom zemljištu.

Podizanje terasa na ranije terasiranom zemljištu obuhvaća:
– Pripremne radove čišćenja raslinja oko urušenog dijela terase, ručno uklanjanje urušenih dijelova terase s razvrstavanjem kamena te ručno vađenje i transport dodatnog kamena sa parcele
– Zidarske radove gradnje potpornog suhozida visine 1m neobrađenim (ili minimalno obrađenim) kamenom uz zatrpavanje stražnjeg lica zida (jalovina i kameni nabačaj).

Podizanje terasa na novoiskrčenom zemljištu obuhvaća:
– Pripremne radova uklanjanja raslinja s korijenom i vađenje većih kamenja, prikupljanje, vađenje, transport te razvrstavanje kamena sa parcele uz strojni iskop plitkog temeljnog rova
– Zidarske radove potpornog suhozida neobrađenim ili minimalno obrađenim kamenom
– Završno planiranje terena

Suhozid
Suhozid je definiran kao građevina od neobrađenog ili minimalno obrađenog kamena, podignuta rukom, bez dodatnog vezivnog materijala, najmanje 0,5 m, a najviše 2 metra širine, te najmanje 0,2 m i najviše 3 m visine koja služi za ograđivanje parcele.
Odnosno, u sklopu ovog natječaja nije moguće ostvariti potporu za suhozide koji ne označavaju granice parcele, osim u sklopu ulaganja u terasaste parcele gdje je suhozid podupora terase.

Dozvoljena je rekonstrukcija postojećeg suhozida i/ili izgradnja novog suhozida, koja uključuje sve radove potrebne za izvedbu tradicionalnog suhozida. Najviši iznos potpore iznosi 739,98 HRK/m3, postotno uvećan po istim načelima kao što je navedeno za ulaganje u građenje terasastih parcela.

Dokumentacija

Ključna dokumentacija za oba tipa ulaganja je Idejno rješenje odnosno Idejni projekt koji sadrži opisni i grafički dio, ovjeren i potpisan od strane ovlaštenog projektanta.

Za postupak nabave dovoljno prikupiti jednu ponudu po stavci prihvatljivog troška. Ponude trebaju imati oznaku ARKOD, odnosno broj katastarske čestice lokacije ulaganja, specifikaciju radova te izračun cijene (po metru terase odnosno m3 suhozida).

Ulaganje se provodi na lokaciji/zemljištu koje je u vlasništvu korisnika ili na zemljištu u zakupu/najmu/služnosti/plodouživanju/koncesiji ako postoji ugovor na najmanje 10 godina računajući od 1. siječnja 2019. godine, i to uz pisanu suglasnost vlasnika s kojim je ugovor sklopljen.

Zemljište na kojem se provodi ulaganje potrebno je evidentirati u ARKOD-u do podnošenja zahtjeva za isplatu konačne rate potpore, ako već nije evidentirano u ARKOD-u. Odnosno, dostatno je da parcela na kojoj se vrši ulaganje bude uvedena u zemljišne knjige područnog katastarskog ureda u prvoj fazi provedbe projekta.

Prijave na natječaj započinju od 9. studenog 2020. i traju do 11. siječnja 2021. godine, a više informacija možete doznati upitom na e-mail – info@projektkrs.com ili na telefon 091 352 90 70.

Mjera 4.4.1.

Imate pitanje?
Nazovite: 091352907

PITAJTE NAS BESPLATNO