Fotografija Ivan Ulamec, Unsplash

Učlanite se u Udrugu “Projekt Krš”

Krš čine njegovi ljudi! Postanite aktivan član Udruge “Projekt Krš” i sudjelujte u donošenju prijedloga i mjera koje će unaprijediti život i gospodarenje na Kršu.

Članstvo u udruzi donosi brojne pogodnosti kao što su:

– Sudjelovanje na predavanjima, konferencijama, radionicama i savjetovanjima iz svih područja bitnih za ekonomiju i ekonomiku Krša
– Sudjelovanje na tribinama i okruglim stolovima koji obrađuju teme vezane uz unaprjeđenje života i rada na Kršu
– Mogućnost suradnje sa organizacijama i ustanovama civilnog društva, nevladinim udrugama, obrazovnim institucijama, te nadležnim državnim tijelima vezano za ekonomiju i ekonomiku Krša

PRIJAVITE SE

Tko se može učlaniti?

– Članom Udruge “Projekt Krš” mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe te udruge sukladno Statutu i Zakonu
– Pravne osobe članstvo u Udruzi “Projekt Krš” ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe
– Udruge članstvo u Udruzi “Projekt Krš” ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje udruge
– Članstvo u Udruzi “Projekt Krš” može biti redovno i počasno
– Redovnim članom Udruge “Projekt Krš” mogu postati osobe koje su zainteresirane za djelovanje u Udruzi “Projekt Krš” i prihvaćaju odredbe Statuta udruge i drugih općih akata
– Fizička ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Udruge “Projekt Krš” podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu
– Redoviti članovi potpisuju pristupnicu. kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge “Projekt Krš”, te. poštivanje odredbi njezina Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge “Projekt Krš”
– Počasnim članom može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je svojim radom i zalaganjem osobito pridonjela ostvarivanju ciljeva udruge.