Početkom lipnja objavljen je natječaj za provedbu operacije 4.1.1 iz Programa ruralnog razvoja RH 2014 – 2020, pod nazivom „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – podizanje novih vinograda i/ili restrukturiranje vinograda stolnih kultivara.

AUTOR

Tino Ivanišević

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

09. lipnja 2021.

PRATITE NAS

@projektkrs

Projekt se odnosi na podizanje novih ili rekonstruiranje postojećih vinograda vinskih ili stolnih kultivara sa ili bez opremanja, minimalne površine 0,5 hektara. Ulaganja na različitim parcelama se zbrajaju u cilju ispunjenja kvote od 0,5 ha.

Prihvatljivost korisnika i iznos potpore

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe iz Upisnika poljoprivrednika te proizvođačke organizacije iz sektora vina; svi korisnici trebaju ispuniti uvjete određene prilogom I natječaja., koji imaju ekonomsku vrijednost poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) veću od 6.000 EUR.

OPG-ovi i obrti zainteresirani za prijavu moraju biti upisani u Registar poreznih obveznika najkasnije do 05.05.2020. po osnovi poljoprivredne djelatnosti te plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje.

Iznos potpore je do 500.000 EUR, međutim, iznos potpore je ograničen na 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz 2018. – 2020. manji od 100.000 EUR, kao i za korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga ili korisnike koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu godinu, a vode poslovne knjige.

Intenzitet potpore je 50 %, uvećan za dodatnih 20 % u slučaju da:

– ulaganje provodi mladi poljoprivrednik

– je ulaganje u sklopu zajedničkog projekta

– je ulaganje na području s prirodnim i ostalim posebnim ograničenjima

Prihvatljiva ulaganja u sklopu projekta

U sklopu ulaganja prihvatljivi su vinski kultivari navedeni u Prilogu V. Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu te stolni kultivari navedeni na Sortnoj listi RH za vinovu lozu od 21. kolovoza 2019. godine.

Prihvatljivi troškovi u sklopu projekta su:

– uređenje zemljišta (krčenje, uklanjanje kamenja, frezanje, podrivanje i niveliranje terena)

– trajno poboljšanje kvalitete zemljišta (organsko i mineralno gnojivo te poboljšivači tla)

– priprema tla za sadnju (oranje, rigolanje, rotodrljanje, frezanje, tanjuranje, ravnanje te konstrukcija nasada – armatura i dr.)

– sadnja vinskih kultivara ili rekonstrukcija vinograda stolnih kultivara (sadnice, iskop rupa i sadnja te unos organskog gnojiva u tlo)

– opremanje vinograda (izvedba sustava navodnjavanja kap-po-kap sa popratnim radnjama, antifrost sustav, lovac na mraz, sustav za zaštitu od tuče, ograđivanje nasada i agrometeorološka postaja)

– nabava mehanizacije (traktor, nošeni/vučeni atomizer te samohodni ili vučeni kombajn za berbu grožđa, malčer, tanjurača, freza, kultivator, plug, podrivač, kosilica, stroj za zelenu berbu, električne škare za rezanje, prikolica za prijevoz grožnja te gospodarsko vozilo)

– kupnja zemljišta u svrhu realizacije projekta, do 10 % ukupne vrijednosti ulaganja

– opći troškovi (poslovni plan i priprema dokumentacije, ostala projektno-tehnička dokumentacija i elaborati te troškovi analize tla prije sadnje)

Mogućnost prijave na natječaj putem AGRONET sustava dostupna je od 16.07., a najkasnije do 30.09 ove godine.

Kontakt za besplatno savjetovanje:

Pripremite svoje projekte na vrijeme i konzultirajte se s našim stručnim timom!

Ante Plazonić dipl.ing.agr.
info@projektkrs.com
091/3529070

Imate pitanje?
Nazovite: 091352907

PITAJTE NAS BESPLATNO