Postojeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine, broj 20/18,115/18 i 98/19) od objave 2018. godine doživio je niz izmjena. Provođenje Zakona je bilo otežano, ponajviše radi administrativnog opterećenja jedinica lokalne samouprave.

AUTOR

Tino Ivanišević

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

14. srpnja 2021.

PRATITE NAS

@projektkrs

Cilj novih izmjena je:

  • smanjenje administrativnih zapreka da bi se ubrzalo  i učinilo ekonomičnijim raspolaganje poljoprivrednim zemljištem,
  • stavljanje u funkciju zapuštenog privatnog i državnog poljoprivrednog zemljišta kao i zemljišta koje je bilo u nadležnosti Hrvatskih šuma,
  • povećanje produktivnosti,
  • stvaranje dodane vrijednosti proizvodnje
  • te učinkovitija kontrola korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta.

Osim skraćivanja broja karika u lancu administracije, prethodna situacija u svezi provedbe potaknula je izradu plana digitalizacije kao i uspostave informacijskog sustava za monitoring poljoprivrednog zemljišta.

Kako bi se ove nove funkcije omogućile, iz državnog proračuna izdvojeno je 1,88 milijuna kuna. Provedba natječaja za zakup i prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta trebala bi biti elektronska, čime se stvaraju uvjeti za bržu, pravedniju i efikasniju provedbu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Osim provedbe natječaja, bitne promjene uočljive su u potrebi provedbe i evidenciji provedbe agrotehničkih mjera za ekološke proizvođače ali i korisnike državnog poljoprivrednog zemljišta.

U nastavku prikazujemo glavne odrednice i postupak provedbe natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.

Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Prvi i nezaobilazni korak u postupku pripreme javnog natječaja jest određivanje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.

Obveza izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države prebačena je na županiju, te je dostupna na uvid javnosti 15 dana koja se može očitovati o Programu. Programom raspolaganja može biti određena preporučena kultura za uzgoj temeljem reference ovlaštenog laboratorija koji je vršio analizu tla.

Prijedlog Programa ide na uvid tijelu za zaštitu okoliša kako bi se procijenio utjecaj na okoliš. Prije donošenja Programa općine ne smiju raspolagati poljoprivrednim zemljištem. Općine su dužne održavati zapuštena zemljišta čiji su vlasnici poznati, a trošak održavanja im se upisuje na teret u gruntovnici.

Planiran je raspis natječaja (za zakup i/ili prodaju) u roku od 3 mjeseca od donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. U slučaju da općina nije raspisala natječaj u navedenom roku, Ministarstvo poljoprivrede može preuzeti postupak i raspolagati sredstvima općine potrebnim za provedbu natječaja i odredbi koja proizlaze iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Vrijednost zemljišta utvrđuje sudski vještak za procjenu vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, koja se uvodi u sustav e-nekretnina. Glavna odgovornost jedinica lokalne samouprave upravo je u pripremi Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem ali i usklađivanju katastra sa gruntovnicom, što je još uvijek dugogodišnji proces za značajan broj općina.

Ne postoji zakonsko ograničenje maksimalne površine koja može biti predmet natječaja, ali je općini dozvoljeno da je sama odredi po potrebi. Predmet natječaja mogu biti pojedinačne čestice ili proizvodno-tehnološke cjeline.

Trajanje raspolaganja zemljištem je 15 godina, odnosno 25 godina ako je Gospodarskim programom određeno da će se na površini podizati (ili već postoje) višegodišnji nasadi.

Sredstva ostvarena od zakupa, prodaje i drugih oblika korištenja zapuštenog i državnog poljoprivrednog zemljišta dijele se na idući način: 25 % odlazi na državni proračun, 10 % regionalna samouprava i 65 % ide Općini ili Gradu. Općine mogu izvršiti revalorizaciju visine zakupnine u slučaju značajnijeg odstupanja u godišnjem indeksu potrošačkih cijena. Postojeće građevine u poljoprivrednoj funkciji koje se nalaze na zemljištu koje je predmet natječaja povećavaju vrijednost zakupnine.

Gospodarski program

Gospodarski program treba podnijeti svaki prijavitelj na javni natječaj o dodjeli zakupa, a predstavlja plan korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i sadrži podatke o:

  • podnositelju i poljoprivrednom gospodarstvu,
  • detaljima nove poljoprivredne djelatnosti,
  • planiranim investicijama,
  • eventualnim novozaposlenima,
  • i tablični prikaz primitaka i izdataka.

Kontrolu provedbe Gospodarskog programa i odredbi ugovora provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Financijski učinci mjeri općina na čijem području se nalazi zemljište koje je predmetom izdavanja u zakup. Gospodarski program treba biti dinamički, odnosno treba predvidjeti proizvodne faze i varijacije financijskog učinka, a njegovi ostvareni ciljevi trebaju biti vidljivi.

Pravo prvenstva i kriteriji bodovanja

Prava prvenstva na natječaju za zakup imaju najveće ponude, zatim dosadašnji posjednici koji podnesu adekvatan zahtjev na natječaj te poljoprivrednici čije parcele graniče sa zemljištem koje je predmetom natječaja.

Svi ostali kriteriji koji su i prethodno bili direktno uključeni u bodovanje zahtjeva, npr. gdje je prijavitelj mladi poljoprivrednik, OPG, prebivalište na području iste općine sada se smatraju horizontalnim kriterijima i dolaze u razmatranje isključivo u slučaju da je predložen najveći iznos ponude te nema ponuditelja koji ostvaruju prava prvenstva (dosadašnji i uzgranični posjednici). U slučaju ravnopravnih ponuditelja i iznosa ponude, na prostoru općine vrši se aukcija.

Osim u iznimnim slučajevima, zakup se ne može prebaciti na treću osobu a natječaj ne mogu dobiti osobe uključene u proces njegove provedbe (iako to nije onemogućeno članovima njihove obitelji i sl.).

Elektronički sustav prijave, obrade i provedbe natječaja omogućava njegovu bržu i efikasniju provedbu. Povjerenstvo za odabir najpovoljnije ponude čini pet članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke, predstavnik upravnog tijela regionalne samouprave i predstavnik općinskog vijeća.

Nakon njihove odluke, Ministarstvo unutar 30 dana daje suglasnost, nakon čega općinsko ili gradsko vijeće izdaje finalnu odluku.

Komentari do 16.07. 2021.

Na e-savjetovanju dostupan je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, a svoje komentare možete dostaviti do 16.07.2021.

Kontakt za besplatno savjetovanje:

Pripremite svoje projekte na vrijeme i konzultirajte se sa našim stručnim timom!

Ante Plazonić dipl.ing.agr.
info@projektkrs.com
091/3529070

Imate pitanje?
Nazovite: 0913529070

PITAJTE NAS BESPLATNO