Na ovoj ekološkoj farmi životinje krasi izuzetno zdravlje, a telad i koze dobivaju najkvalitetniju prehranu i uvjete za život.

AUTOR

Ante Plazonić

KATEGORIJA

Intervju

OBJAVLJENO

18. svibnja 2020.

PRATITE NAS

@projektkrs

Stočarstvo je na području Dalmacije ne tako davno bila glavna gospodarska djelatnosti. Bogatstvo stanovnika izražavalo se u brojnosti grla stoke odnosno „blaga“.

Prema nekim podacima sredinom 20. stoljeća na području Dalmacije obitavalo je oko 2 milijuna grla stoke od čega se najveći dio odnosio na papkare odnosno ovce i koze. Ovca je bila najvažnije vrsta stoke, a broj grla ovaca kretao se oko 1 milijuna. Usporedi li se to s današnjim podacima gdje na području cijele Hrvatske ima oko 600 000 grla ovaca, vidljiv je drastičan pad važnosti stočarstva na području Dalmacije.

Danas se stočarstvo u Dalmaciji temelji na ekstenzivnom uzgoju na krškim pašnjacima koje karakterizira mali prinos, ali i manja ulaganja te vrhunska kvaliteta finalne sirovine. Također, jedan od glavnih odlika ovakvog uzgoja je i ekološka proizvodnja, jer uzimajući u obzir prirodna obilježja koja uključuju geografski položaj, klimatske uvjete i nezagađene površine, Dalmacija ima sve predispozicije za uspješno bavljenje ekološkim stočarstvom.

Osnovne prednosti ovakvog uzgoja su očuvanje prirode, zdravlja i dobrobiti životinja, dobivanje visokovrijednih proizvoda i njihova visoka potražnja na tržištu.

U posljednjih petnaestak godina u stočarstvu na području Dalmacije odvija se nekoliko usporednih procesa koji se očituju u smanjenju broja gospodarstva koji drže stoku, pad broja grla stoke te posljedično i smanjena proizvodnja stočarskih proizvoda poput mesa i mlijeka.

Jedan od svijetlih primjera tradicionalnih stočara na području Dalmacije je PZ Planina koja na više od 1000 ha pašnjaka uzgaja oko 500 grla goveda i oko 300 grla koza.

Opišite malo Vaše gospodarstvo, čime se bavite i koliko dugo ste već u poljoprivrednoj proizvodnji?

Farma „Planina” osnovana je 2001. godine na području sela Voštana (Grad Trilj) koje se nalazi u srcu planine Kamešnice udaljeno svega 60 kilometara od Splita. U početku smo se bavili uzgojem goveda i ovaca, a u sklopu poljoprivrednog gospodarstva izgradili smo i siranu gdje proizvodimo sireve tradicionalnim tehnologijama našeg kraja.

2015. godine ulazimo u ekološku poljoprivrednu proizvodnju nadziranu od licenciranih kontrolnih tijela strogo usklađenu sa pravilnicima Europske komisije.

Kompletna proizvodnja bazirana je na ekstenzivnom uzgoju (isključivo ispaša) na našim certificiranim ekološkim pašnjacima koji su rasprostranjeni na južnim padinama planine Kamešnice (sela Tijarice, Kamensko, Voštane, Rože i Ruda). Osim govedarstva bavimo se i kozarstvom od čega proizvodimo visokokvalitetno ekološko meso koje plasiramo isključivo na hrvatskom tržištu.

Što vas je potaknulo na bavljenje stočarstvom?

Na bavljenje stočarstvom nas je potakla tradicija i ogromni prirodni potencijal, netaknuta priroda gdje se nalaze naša goveda te ostanak u rodnom kraju.

Koja je razlika između Vašeg proizvoda i onog proizvedenog na drugim farmama? Po čemu su Vaši proizvodi posebni?

Sve životinje držimo isključivo u ekstenzivnom uzgoju na krškim pašnjacima južnih padina planine Kamešnice koji su certificirani ekološki pašnjaci te smo u potpunosti prilagođeni pravilima ekološke proizvodnje Europske komisije koja je intezivno nadzirana od licenciranih kontrolnih tijela te Ministarstva poljoprivrede RH  i veterinarskih službi.

Odlikuje nas i da su to nekad bili stočarski krajevi u kojima nikad ni u najmanjim količinama nisu korištena umjetna gnojiva, pesticidi ili bilo koja druga kemijska sredstva.

Goveda i koze koje cijele godine obitavaju na pašnjacima nadzirane su od strane naših djelatnika i po potrebi veterinara.

U ekstremnim zimskim uvjetima organiziramo nadohranu sijenom koje također proizvodimo na tim našim pašnjacima.

Jedna od najbitnijih odlika ovakve proizvodnje, uz kvalitetu mesa, je da životinje ni najmanjoj mjeri ne obolijevaju, a teljenje i kozlenje se odvija bez ikakvih problema.

Na što ste u Vašoj proizvodnji najviše ponosni?

Kako bi svojim potrošačima osigurali najbolje hrvatske proizvode, strogo slijedimo zakonske propise u proizvodnji i prehrambenoj industriji. Postavili smo i vlastite kriterije kontrole koji se odnose na pažljivo i detaljno analiziranje svakog pojedinog elementa u procesu proizvodnje.

Odgovorno koristimo prirodne resurse koji okružuju našu farmu jer prepoznajemo važnost ekološkog uzgoja.

Naše meso dolazi od životinja koje vrijeme provode na certificiranim ekološkim pašnjacima u južnom podneblju Kamešnice, što bitno utječe na hranjiva svojstva i bogatstvo okusa koje nudimo.

Možete li opisat jedan Vaš radni dan?

Ujutro je organizacija rada na farmama te mesnice, raspored djelatnika te provedba ciljeva planiranih za taj dan. Nakon toga idu ostali dnevni zadaci poput sastanaka s veterinarima, provedba papirologije te posjet farmi i nadgledanje rada svake pojedine farme te mesnice.

Smatrate li da ima budućnosti za stočarstvo na području Dalmacije?

Smatram da ima budućnosti budući da u cetinskom kraju imamo dosta neiskorištenog krša koji trenutno nema svrhu i zjapi prazan te zato imamo sve uvjete za daljnji razvoj i širenje. Radi se o netaknutoj prirodi rijetko posjećenoj od strane čovjeka te je upravo zato ona pogodna za budućnost stočarstva.

Hvala Vam i puno sreće u daljnjem radu!