Projekt Krš poziva sve stočare s područja krša da iskoriste potpore Ministarstva poljoprivrede te se prijave na natječaj kojim se u stopostptnom iznosu financira izgradnja nadstrešnica za sklanjanje stoke i nabavka električnog pastira s ciljem zaštite od velikih zvjeri poput vuka ili medvjeda.

Na ovaj natječaj se mogu prijavit svi poljoprivrednici s područja krša koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva i koji se bave odgovarajućom stočarskom proizvodnjom.

Potpora koje se može ostvariti na ovom natječaj iznosi čak do 150.000 EUR.

AUTOR

Ante Plazonić

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

3. studenoga 2020.

PRATITE NAS

@projektkrs

Ulaganje u nabavku električnog pastira s pripadajućom opremom

Projektom se financira nabavka i postavljenje električne ograde koja se postavlja oko mjesta na kojem stoka pase preko dana, na površinama gdje se provodi pregonsko pašarenje. Ograda se postavlja u visini od 160 cm po cijeloj dužini, a mogu je sačinjavati dvije žice između kojih je žičana mreža ili 6 – 8 žica postavljenih s razmakom od 20 do 30 cm gdje između donjeg para žica treba razmak treba biti manji.

Obveza je poljoprivrednika nakon postavljanja vegetaciju pod ogradom redovito održavati jer žica ne smije dodirivati travu i grmlje kako ne bi došlo do smanjenje napona ograde.

Prihvatljivo je ulaganje u iznosu od:

Vrsta ulaganja Najviši iznos potpore
Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom 48,15 HRK/m
Kupnja električnog pastira s pripadajućom opremom za otoke 56,99 HRK/m

Izgradnja novih jednostavnih nastambi za stoku

Projektom je prihvatljivo ulaganje u izgradnju jednostavne nastambe za stoku koja služi isključivo za sklanjanje stoke te zaštitu od napada veliku zvijeri za vrijeme ispaše, stoge je dozvoljena njihova gradnja isključivo na poljoprivrednom zemljištu koje se koristi za ispašu stoke. Nastamba mora biti izgrađena u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima te za nju nije potrebna građevinska dozvola ni glavni projekt.

Nastamba može biti građena od bilo kojeg materijala pod uvjetom da zadovoljava svrhu i namjenu zbog koje se gradi, a treba se sastojati od tri puna zida (ako imaju otvore moraju na njima imati mrežu) s nadstrešnicom (krov), dok četvrta strana radi zaštite od velikih zvijeri, mora biti od armaturne mreže, minimalne visine 2,30 metara, koja u donjem dijelu ima gustu žičanu mrežu učvršćenu ili ukopanu u podlogu.

Prihvatljivo je ulaganje u iznosu od:

Naziv ulaganja Najviši iznos potpore
Izgradnja novih nastambi za stoku na području prirodne rasprostranjenosti velikih zvijeri zidana nastamba – 1.287,54 HRK/m2

drveno-betonska nastamba – 877,63 HRK/m2

čelično-betonska nastamba – 1.368,48 HRK/m2

Maksimalna površina nastambe prema vrsti stoke prihvatljiva za financiranje:

Vrsta stoke za koju se gradi nastamba Najviša prihvatljiva površina po grlu stoke
krave* 7,44 m2
ovce i koze* 1,62 m2
konji 10 m2
magarci 6 m2

* u prihvatljivu površinu nastambe po kravi uključeno je 0,8 teladi godišnje, a po ovci/kozi 1,2 janjadi/jaradi godišnje

Prijave na natječaj započinju od 9. studenog 2020. i traju do 11. siječnja 2021. godine, a više informacije možete doznati upitom na e-mail – info@projektkrs.com od Vašeg osobnog savjetnika dipl. ing. agr. Ante Plazonića ili direktno na broj mobitela 091 352 90 70.

IZVOR: https://www.apprrr.hr/podmjera-4-4-potpora-neproizvodnim-ulaganjima-vezanim-uz-postizanje-agro-okolisnih-i-klimatskih-ciljeva/

Mjera 4.4.1.

Imate pitanje?

KONTAKTIRAJTE NAS