Vjerujemo da je mnogo poljoprivrednika jedva dočekalo jučerašnju objavu 2 nova natječaja iz Mjere 6 Programa ruralnog razvoja na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« i onaj za provedbu tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« su jedni od najpopularnijih natječaja za poljoprivrednike.

Ako i se i vi želite prijaviti na neki od ovih natječaja, registracijom na Ruralinu, prvu društvenu mrežu za poljoprivrednike, si možete osigurati besplatne konzultacijske usluge! U nastavku otkrijte koji su uvjeti za prijavu na ova dva natječaja.

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

14. listopada 2021.

PRATITE NAS

@projektkrs

Natječaj za tip operacije 6.3.1. – „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Ukupna vrijednost ovog natječaja iznosi 112.500.000,00 kuna, a visina javne potpore po korisniku iznosi 15.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama. Namijenjen je malim poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR.

Potencijalni korisnici mogu biti:

 • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • samoopskrbno obiteljsko gospodarstvo
 • obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost
 • trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost,
 • zadruga za poljoprivrednu djelatnost

Prihvatljive aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada
 • uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme

Rok za projektne prijave: od 15.11. – 28.12.2021.

Prijava se podnosi preko AGRONET-a.

Natječaj za provedbu tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima«

Prihvatljivi korisnici:
 mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju i pod uvjetima kako su propisani Prilogom 1 ovoga Natječaja.

Mladi poljoprivrednik je nositelj/odgovorna osoba u:

a) obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ili

b) obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili

c) trgovačkom društvu kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, kod konačne isplate potpore i najmanje tri godine nakon konačne isplate potpore.

Visina javne potpore iznosi 50.000,00 EUR/ u protuvrijednosti u kunama (fiksni iznos).

Rok prijave je: 15.11. (od 12:00 sati)  – 28.12.2021 (do 12:00 sati).
Prijava se podnosi preko AGRONET-a.

Registrirajte se na Ruralinu odmah i osigurajte svijetlu budućnost svom poslovanju!

Kontakt za besplatno savjetovanje:

Pripremite svoje projekte na vrijeme i konzultirajte se sa našim stručnim timom!

Ante Plazonić dipl.ing.agr.
info@projektkrs.com

098/9919860

Imate pitanje?
Nazovite: 098/9919860

PITAJTE NAS BESPLATNO