Natječaj za ulaganja u alternativne načine držanja kokoši nesilica u sklopu operacije 4.1.1 Programa Ruralnog Razvoja objavljen je 07. svibnja, a u nastavku donosimo njegove uvjete.

AUTOR

Tino Ivanišević

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

11. svibnja 2021.

PRATITE NAS

@projektkrs

Alternativni način držanja kokoši nesilica podrazumijeva njihov ekološki, slobodni ili stajski uzgoj te su jaja iz takvog uzgoja sve traženija na domaćem i EU tržištu. Tehnološki uvjeti proizvodnje koje proizvođači jaja moraju ispuniti definirani su Pravilnikom o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10). 

Za provedbu ove operacije dostupno je 100 milijuna kuna, od čega je 50 % namijenjeno malim i srednjim korisnicima, dok je preostalih 50 milijuna kuna namijenjeno većim peradarskim poduzećima koja žele povećati udio proizvodnje jaja iz alternativnog sustava uzgoja.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi odnose se poglavito na građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za držanje kokoši nesilica i uzgoj pilenki te pomoćnih objekata, puteva i infrastrukture u cilju proizvodnje. Prihvatljiva je i nabava mehanizacije, kupnja zemljišta, prilagodba novouvedenim standardima EU kao i razni opći i nematerijalni troškovi.

Opremanje objekata podrazumijeva nabavu i instalaciju širokog raspona opreme poput uređaja za kontrolu uvjeta u objektu te opremu za manipulaciju kokoši i jaja. U slučaju da je predmet ulaganja isključivo opremanje postojećeg objekta, isti mora biti u Upisniku farmi kokoši nesilica do 09.04.2021. Detaljnu listu prihvatljivih troškova moguće je pronaći u Prilogu 3 službene natječajne dokumentacije, dostupne na poveznici.


Potrebno je prikupiti najmanje dvije ponude za pojedinačne stavke ulaganja putem Portala ponuda na stranici APPRRR-a. Rezultat provedbe projekta je izgrađen/rekonstruiran i/ili opremljen objekt za alternativno držanje kokoši koji je registriran pri Upisniku farmi kokoši nesilica.

Najviši iznos potpore po jednom projektu iznosi 500.000 EUR za poljoprivrednike kojima  je iznos ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) manji od 250.000 EUR. Korisnici čiji je zbroj primitaka kroz prethodne tri godine manji od 100.000 EUR, poljoprivrednici koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga kao i oni koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu mogu ostvariti najviše 100.000 EUR potpore na ovom natječaju. 

Intenzitet potpore

Intenzitet potpore je 50 %, uvećan za dodatnih 20 % u slučaju kada je podnositelj zahtjeva mladi poljoprivrednik ili kada se predmetni peradarnik nalazi na  području sa prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima. Cjeloviti ostatak vrijednosti ulaganja potrebno je potkrijepiti dokazom o postojanju vlastitih izvora ili pismom namjere banke.

OPG-ovi i obrti koji se smatraju prihvatljivim korisnicima su:

Registrirani u Upisniku poljoprivrednika prije 10.02.2020 (mladi poljoprivrednici do 10.02.2021.)

Upisani u Registar poreznih obveznika najkasnije do 10.02.2020. po osnovi poljoprivredne djelatnosti te plaćaju doprinose za zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje 

Ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (EVPG)  veće od 8.000 EUR

Projektnu dokumentaciju moguće je dostaviti putem AGRONET-u od 07. lipnja, a rok dostave projektnog prijedloga je 07. rujna

Ukoliko ste zainteresirani za početak proizvodnje jaja iz alternativnog sustava uzgoja kokoši ili želite povećati, prilagoditi ili modernizirati trenutnu proizvodnju obratite se našem stručnom timu

Kontakt za besplatno savjetovanje:

Pripremite svoje projekte na vrijeme i konzultirajte se sa našim stručnim timom!

Ante Plazonić dipl.ing.agr.
info@projektkrs.com
091/3529070

Imate pitanje?
Nazovite: 091352907

PITAJTE NAS BESPLATNO