U novom članku prikazujemo nove i izmijenjene uvjete otvorenog natječaja iz podmjere 4.1 Programa ruralnog razvoja, usmjerenog poljoprivrednim gospodarstvima koja žele ulagati u podizanje novih voćnjaka ili opremati postojeće trajne nasade.

AUTOR

Tino Ivanišević

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

15. lipnja 2021.

PRATITE NAS

@projektkrs

U jednoj od prethodnih objava smo prikazali koji su uvjeti prihvatljivosti, iznosi i razina potpore te prihvatljivi troškovi iz Nacrta natječaja, a navedene informacije još uvijek su važeće uz uvećanje maksimalnog iznosa potpore na 750.000 EUR po korisniku.

Kroz postupak e-savjetovanja ustanovljeni su očekivani problemi potencijalnih prijavitelja zbog ograničenja selekcije voćnih kultura obuhvaćenih natječajem, obvezno propisanih projektnih aktivnosti opremanja nasada te niskih referentnih cijena određenih aktivnosti. Nadležno tijelo prihvatilo je niz predloženih promjena te su postignuti bolji uvjeti za prijavitelje.

Moguće je ostvariti bodove za više vrsta voća te opremanje nije neophodno

Uz prethodno navedene voćne kulture za koje se mogu ostvariti dodatni bodovi, uvedeno je i nekoliko novih. Na listi jezgričavog voća sada se nalazi i dunja. Nasadi malina i kupina se mogu sufinancirati u skupini jagodastog voća, limun je na listi citrusa (uz mandarinu) dok je pitomi kesten novouvrštena vrsta u skupini lupinastog voća. Iako je moguće ulagati u nasade pod kulturama koje nisu navedene na listi, ovaj kriterij odabira donosi najviše bodova (minimalno 16 bodova) te stoga nije za očekivati da će zahtjevi za potporu koji ne uvrštavaju voćke s liste biti uspješni. Navedeni kriterij možete ostvariti ako se najmanje 60 % površina koje su predmetom ulaganja odnosi na kulture s liste priloga 2.

Ista pravila vrijede i za ekološke i za konvencionalne proizvođače, odnosno ekološki proizvođači ne ostvaruju dodatne bodove na ovom natječaju.

Uklonjena je sporna odluka o obvezno propisanom ulaganju u opremanju nasada u kojoj je sustav navodnjavanja bio propisan za sve voćne kulture, dok je protugradna zaštita i sustav zaštite od mraza bila određena obveznom za neke voćke. Umjesto obveze, sada se može ostvariti dodatnih 6 bodova na natječaju ako se odlučite za uvođenje preporučenih sustava opremanja u nasadu.

Uvedene su nove prihvatljive projektne aktivnosti

Na listu prihvatljivih troškova (prilog 3 natječaja) uvršteno je frezanje i usitnjavanje kamena, aktivnost koja je nužna za većinu poljoprivrednih zemljišta, posebice za prijavitelja s područja Jadranske Hrvatske. Među novim prihvatljivim aktivnostima ističemo lovce na mraz koji su uvedeni kao moguća alternativa klasičnom sustavu zaštite od mraza, te peletirano organsko gnojivo (uz stajnjak). Poljoprivredna mehanizacija i oprema koja je prihvatljiva za sufinanciranje značajno je proširena nizom priključaka za traktor – za koji više nema ograničenja maksimalne snage, zatim gospodarskim vozilima, električnim škarama za rezanje, boks paletama, tresačima stabala i sakupljačima za voće i dr. Troškovi kupnje poljoprivredne mehanizacije, opreme i gospodarskih vozila za potrebe primarne proizvodnje u sektoru voćarstva mogu iznositi najviše 50% ukupno prihvatljivih troškova ulaganja.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na službenoj stranici APPRRR-a.
Prijave se mogu dostaviti od 16.srpnja do 30. rujna.

Nadamo se da će pozitivne promjene uvjeta utjecati na znatno veći broj prijava.

Kontakt za besplatno savjetovanje:

Pripremite svoje projekte na vrijeme i konzultirajte se s našim stručnim timom!

Ante Plazonić dipl.ing.agr.
info@projektkrs.com
091/3529070

Imate pitanje?
Nazovite: 091352907

PITAJTE NAS BESPLATNO