Želite li pokrenuti vlastitu proizvodnju jaja koristeći alternativne metode uzgoja kokoši? Za danas smo vam pripremili članak s najbitnijim informacijama  o ovim načinima uzgoja.

AUTOR

Tino Ivanišević

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

5. svibnja 2021.

PRATITE NAS

@projektkrs

Okolnosti za razvoj peradarstva kroz alternativni sustav uzgoja kokoši nesilica

Skorašnjom objavom novog natječaja iz operacije 4.1.1 Programa Ruralnog Razvoja, uviđa se potreba za poznavanjem proizvodnih i tržišnih okolnosti razvoja peradarstva alternativnim metodama uzgoja kokoši nesilica u Hrvatskoj.

Uvidom u ažurirani registar nesilica koji vodi Uprava za veterinarstvo pri Ministarstvu poljoprivrede, u posljednjih nekoliko godina primjećuje se porast broja peradara kao i broja kokoši nesilica kojih u RH ima preko dva miliona.

Međutim, veliki je disparitet u proizvodnim kapacitetima te mali proizvođači, koji su zastupljeni s 82 % udjela na tržištu, imaju samo 12,6 % ukupnih kapaciteta za proizvodnju konzumnih jaja. Ovaj podatak razočarava s obzirom da su upravo mali proizvođači jaja nerijetko glavni inicijatori preokreta na alternativne sustave uzgoja kokoši nesilica.

Alternativni uzgoj peradi objedinjuje sve prepoznate oblike uzgoja osim kaveznog (baterijskog) uzgoja. Još 2006. godine uvedena je standardna oznaka za označavanje tipa uzgoja po kojoj postoje tri oblika alternativnog uzgoja peradi:

0 – ekološki uzgoj

1 – slobodni uzgoj

2 – stajski (podni) uzgoj

Od 265 peradarskih farmi, njih 70 (26,4 %) registrirano je za kavezni tip uzgoja ali se u njima nalazi čak 61,30% svih kokoši nesilica. Stajskim uzgojem peradi bavi se 58 (21,89 %) farmi koje drže 34.7 % kokoši.

U kategoriji oznake 1 – slobodni uzgoj, nalazi se najveći broj proizvođača (49,4 %) međutim oni proizvode samo 3,5 % svih konzumnih jaja u RH. Ekološko peradarstvo u samim je začecima razvoja na ovim prostorima, te postoji samo 6 registriranih farmi u tom sustavu proizvodnje jaja.

Potrebni tehnički uvjeti      

Provedbom pravilnika kojim se utvrđuju minimalni standardi za držanje kokoši nesilica (77/10), od 1.1.2012. godine dodatno su povećani troškovi proizvodnje dok su maksimalni proizvodni kapaciteti peradarnika smanjeni. Glavna poteškoća u pokretanju vlastite proizvodnje jaja je zadovoljavanje početnih tehničkih uvjeta objekta i zahtjevnih zdravstvenih i sanitarnih kontrola koje se obavljaju svaka 3 mjeseca.

Najveće razlike između alternativnih sustava i kaveznog uzgoja koje su u pravilu na strani konvencionalnog (kaveznog) držanja su:

– broj kokoši po m2 peradarnika,
– način i izvedba prihrane,
– broj jaja (nosivost),
– debljina ljuske,
– učestalost pojave bolesti i
– mortalitet kokoši nesilica.

Minimalni tehnički uvjeti određuju se za alternativne sustave uzgoja ali i za obogaćeni kavezni (baterijski) uzgoj, za sve peradarnike sa kapacitetom većim od 350 kokoši.

Neki od najznačajnijih kriterija koji se moraju primijeniti su:

– maksimalan broj kljunova po m2 odnosno maksimalni broj od 3000 nesilica po peradarniku,
– najmanje 4m2 vanjske površine po kljunu (ukoliko se radi o slobodnom uzgoju),
1/3 podne površine treba biti pokriveno prirodnim pokrovom (slama, piljevina i sl.),
– obavezna primjena hranilica i pojilica, prečki za odmaranje i dr.

Najveći broj malih gospodarstava koji žele izaći na tržište odlučuje se na prelazak sa slobodnog na stajski uzgoj zbog povećane produkcije (nosivosti), manjeg utroška rada, lakšeg dostizanja tržišnih standarda, jednostavnije primjene prihrane, ali i lakše prevencije bolesti.

Prednosti alternativnih sustava uzgoja kokoši nesilica

Iako velik broj pokazatelja ide u korist obogaćenog kaveznog sustava uzgoja, postoji niz vrijednosti alternativnih sustava uzgoja s ekonomskim uporištem.

Proizvodnja jaja iz ekološkog i slobodnog uzgoja je količinski gotovo zanemariva te manji proizvođači uglavnom mogu lako pronaći zainteresirane kupce koji su spremni izdvojiti i preko 2 kune po jajetu što predstavlja značajno pokriće proizvodnih troškova.  Iako se zapaža dugogodišnji trend smanjivanja prodajnih cijena jaja, zbog povećanja cijena žitarica one su se u posljednjoj godini stabilizirale.

Prednosti proizvodnje jaja dobivenih iz alternativnog oblika uzgoja naspram kaveznog (baterijskog) uzgoja primjetne su i u povećanoj potražnji (posebice kroz izravnu prodaju), većoj stabilnosti cijena jaja, trendovima EU iz kojih je razvidno usmjerenje prema zelenim praksama i dobrobiti životinja te mogućnosti razvijanja posebnih tržišnih marki jaja po uzoru na zapadnoeuropsko tržište.

Idući tjedan na našem blogu saznajte više o uvjetima uzgoja kod ekološkog, slobodnog i podnog uzgoja kokoši, kao i o aktualnom stanju na domaćem tržištu konzumnih jaja.

Ako ste zainteresirani za početak proizvodnje jaja iz alternativnog sustava uzgoja kokoši ili želite povećati, prilagoditi ili modernizirati trenutnu proizvodnju obratite se našem stručnom timu.

Kontakt za besplatno savjetovanje:

Konzultirajte se s našim stručnim timom!

Ante Plazonić dipl.ing.agr.
info@projektkrs.com
091/3529070

Zanima vas više o alternativnim metodama uzgoja kokoši?
Nazovite: 091352907

PITAJTE NAS BESPLATNO