Iskoristite poticaje EU-a za izgradnju i rekonstrukciju šumske infrastrukture

Iz godine u godinu bilježi se povećana opasnost od požara bez obzira na geografski položaj šumskog područja i vrstu raslinja. Uzrok tog negativnog trenda pronalazi se prvenstveno u klimatskim promjenama. One remete ravnotežu ekosustava i direktno utječu na biljni i životinjski svijet. Najteže posljedice takvih promjena vidljive su u sve češćim i razornijim požarima i poplavama.

Vrlo važna preventivna mjera u suzbijanju ogromne štete koju mogu izazvati požari na otvorenome je i izgradnja i/ili rekonstrukcija šumske prometne infrastrukture. Zato je u pripremi izrada natječajne dokumentacije za M4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu.

kanader požar

AUTOR

Ante Plazonić

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

2. veljače 2020.

PRATITE NAS

@projektkrs

Mjera 4.3.3.  ima za cilj ulaganje u izgradnju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture i rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture.

Kome je namijenjen natječaj?

 • Šumoposjednicima
 • udruženjima šumoposjednika/šumovlasnika
 • jedinicama lokalne samouprave
 • trgovačkim društvima i drugim pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu RH

U kojem će postotku projekt biti sufinanciran?
Intenzitet potpore koja se može ostvariti kroz Mjeru 4.3.3. iznosi 100 % od ukupno prihvatljivih ulaganja.

Koja je vrijednost potpore?

 • najniža vrijednost po projektu 10.000 EUR
 • najviša vrijednost po projektu 1.000.000 EUR

Koje su aktivnosti prihvatljive za financiranje?

 • ulaganje u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture, što uključuje
  trošak materijala i rada strojeva te trošak rada
 • ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova
  (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova,itd.)
 • ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno
  prihvatljivih troškova, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.

Rok za prijave još nije definiran.

Mjera 4.3.3

Želite li da Vas obavijestimo kada krenu prijave?

Obavijestite me