Ako vas zanima ulaganje u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture,  sada je pravo vrijeme da zatražite potporu za izgradnju / rekonstrukciju, opremanje objekata, skladišnih prostora, objekata maloprodaje, nabavku specijaliziranih vozila informatičke opreme i sustava za nadzor objekata.

AUTOR

Adam Ćavar

KATEGORIJA

Razvoj krša

OBJAVLJENO

5. ožujka 2021.

PRATITE NAS

@projektkrs

ŠTO MORATE ZNATI?

Visina potpore: do 1.000.000 eura
Intenzitet potpore: do 50 – 85 %
Rok za prijave: 1. srpanj 2021.

TKO SU POTENCIJALNI KORISNICI POTPORE?

Korisnici potpore su subjekti u poslovanju s hranom koji su korisnici odobrenog/registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva i akvakulture prema posebnim propisima.

Natječaj je otvoren za podnošenje zahtjeva za potporu do 1. srpnja 2021. godine.

Kontakt za besplatno savjetovanje:

Pripremite svoje projekte na vrijeme i konzultirajte se sa našim stručnim timom!

Ante Plazonić dipl.ing.agr.
info@projektkrs.com
091/3529070

Imate pitanje?
Nazovite: 0913529070

PITAJTE NAS BESPLATNO